کانکس های تک منظوره جهت استقرار عامل فروش بلیت یا کاربری های مشابه  همانند اطلاع رسانی ، نگهبانی ، اپراتوری و ….

قابلیت جابجایی و نصب آسان

ابعاد کوچک و امکان نصب در معابر و فضاهای محدود شهری و اداری

امکان نصب انواع لوگو و ایجاد محیط های تبلیغاتی در فضای محدود

کانکس بلیط فروشی (10)کانکس بلیط فروشی (7)کانکس بلیط فروشی (6)کانکس بلیط فروشی (8)کانکس بلیط فروشی (9)کیوسک فروش بلیط و خودپرداز (8)
کیوسک فروش بلیط و خودپرداز (9)کیوسک فروش بلیط و خودپرداز (10)کانکس بلیط فروشی (5)کانکس بلیط فروشی (4)کانکس بلیط فروشی (3)کانکس بلیط فروشی (2)
کانکس بلیط فروشی (1)