امکان نصب درب های اتوماتیک با طراحی منحصر بفرد جهت کیوسک هی خدمات الکترونیک با در نظر گرفتن نیاز های امنیتی مشتری

امکان استفاده از سیستم ورود با کارت بانکی