امروزه باتوجه به محدودیت ها و قوانین موجود مدیریت شهری درخصوص استقرار مراکز ارائه دهنده خدماتی نظیر فست فود و اغذیه فروشی در معابر و فضاهای عمومی نظیر حاشیه پارک ها و مراکز تفریحی و نیز جشنواره ها و نمایشگاه های فصلی ، استفاده از سازه ها و کانکس های با کاربری فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته است.

لذا کانکس های سفارشی قابل حمل و با کیفیت و دوام پایدار در اقلیم های مختلف با ابعاد متناسب جهت کاربری اغذیه فروشی و با درنظر گرفتن کلیه ملزومات و تاسیسات داخلی مورد نیاز این نوع کاربری که به زیبایی محل استقرار خود نیز کمک می نماید ، پیشنهاد می گردد.