مشخصات و امکانات کانکس های بلیت فروشی:

امکان طراحی ابعاد متناسب با محدودیت های ابعاد ایستگاه های اتوبوس ، ایستگاه های BRT  ، ایستگاه های مترو ، قطار و مونوریل شهری و بین شهری ، موزه ها ،نمایشگاه ها و ….

استقرار نفر در داخل  و یا دستگاه الکترونیکی صدور و شارژ کارت بلیت

امکان استفاده جهت نصب تابلو های تبلیغاتی و راهنمایی مسافر