امروزه مدیران شهری به دنبال زیباسازی اماکن عمومی و افزایش سطح کارایی و مدرنیزه نمودن سازه های خدمات شهری مانند کیوسک های روزنامه فروشی و مطبوعاتی و کانکس های ارائه خدمات فرهنگی مانند کتاب فروشی های پرتابل در سطح شهر می باشند .

لذا طراحی و ساخت و نصب کیوسک های مطبوعاتی و عرضه محصولات فرهنگی با متریال باکیفیت و درعین حال با ظاهری زیبا و مدرن که  باعث نظم و پاکیزگی محیطهای عمومی می گردد ، پیشنهاد ما است.