Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

کیوسک شهر نت بانک شهر

منظور از شعب بانکداری مجازی سازه هایی هستند که جهت حمل و  استقرار در انواع محیط های شهری با اقلیمها و شرایط آب و هوایی مختلف و با کاربری انواع دستگاه ها و تجهیزات الکترونیک بانکی و نیز نیروی انسانی مربوطه طراحی شده اند. کیوسک های با ابعاد کافی و استحکام مناسب که قابل حمل به نقاط مختلف بوده و همانند یک سازه دائم دارای دوام و زیبایی بالا بوده و کیفیت آنها درطول سالیان متمادی حفظ می گردد.

لایه های امنیتی درنظر گرفته شده باعث اطمینان از بالابودن سطح امنیتی سازه گردیده و امکان نصب انواع دستگاه های خدمات الکترونیک مانند خودپرداز ، خود دریافت ، دستگاه صدور کارت هدیه ، خود بانک ، دستگاه صدور و شارژ سیم کارت تلفن همراه ، دستگاه صدور و شارژ کارت بلیت الکترونیک و همچنین امکانات لازم جهت استقرار نماینده و متصدی سازمان خدمات دهنده به مشتریان با هزینه ای کاملا به صرفه فراهم شده است.

همچنین در طراحی اجزا و ابعاد و نمای سازه ،  نوع کاربری و تعداد و نوع دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز و نیز معماری و فضاهای تبلیغاتی مورد نظر سفارش دهنده و همچنین سطح کیفی متریال به کاربرده شده با نظر مشتریان محترم تعیین می گردد.

کانکس بانکداری الکترونیک (13)کانکس بانکداری الکترونیک (12)کانکس بانکداری الکترونیک (14)کانکس بانکداری الکترونیک (8)کانکس بانکداری الکترونیک (9)کانکس بانکداری الکترونیک (10)
کانکس بانکداری الکترونیک (11)کانکس بانکداری الکترونیک (15)کانکس بانکداری الکترونیک (16)کانکس بانکداری الکترونیک (17)کانکس بانکداری الکترونیک (18)کانکس بانکداری الکترونیک (19)
کانکس بانکداری الکترونیک (20)کانکس بانکداری الکترونیک (4)کانکس بانکداری الکترونیک (5)کانکس بانکداری الکترونیک (6)کانکس بانکداری الکترونیک (7)کانکس بانکداری الکترونیک (2)
کانکس بانکداری الکترونیک (3)کانکس بانکداری الکترونیک (1)1_171_15_03